0 850 532 20 10 | TÜRSAB A-7575
%100 Online Rezervasyon


Engelleri Birlikte Kaldıralım!

Türkiye Omurilik Felçlileri DerneğiTOFD

Gruppal'da yaptığınız alışverişlerin bir kısmı sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)'ye bağışlanmaktadır.

TOFD 1998 yılında, omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik özürlülerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde hizmetlerini sürdürmektedir.

Türkiye'de 150.000'den fazla omurilik felçlisinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın %90'ı tekerlekli sandalyeye ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak durumunda kalmaktadır.

Gerek yetersiz rehabilitasyon, gerekse çevresel koşullar (mimari engeller ve ulaşım sorunları) çoğunlukla tekerlekli sandalye bağımlısı olan omurilik felçlilerinin bağımsızlığını kısıtlamakta, üretici konuma geçip, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını engellemektedir.

Siz de destek olun, engelleri hep birlikte kaldıralım!

www.tofd.org.tr